05.08.2020

Ara Malikian, svetska zvezda s beogradskim počecima

Paganini ili Džimi Hendriks? Ara Malikian je oboje, neobični virtuoz, jedan od najbrilijantnijih umetnika svetske muzičke scene.