21.02.2022

Šta mlade u Srbiji motiviše da se osamostale

Pitanje osamostaljivanja mladih je uvek aktuelna tema, kako u svetu, tako i kod nas. Svetski standardi su takvi da je prioritet što brži odlazak iz roditeljskog doma. Rana...